-> مشاورین آلفا - اخبار مشاورین آلفا - اخبار

سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه‌اندازی شد

معاون وزیر اقتصاد گفت: سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه‌اندازی شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا مجوزهای خود را در آن بارگذاری کنند.

ادامه مطلب

 

ثبت برندهای خارجی در زمینه پوشاک اجباری شد

ادامه مطلب