-> مشاورین آلفا - خدمات حسابداری و مالیاتی مشاورین آلفا - خدمات حسابداری و مالیاتی

03خدمات حسابداری و مالیاتی

  فقط برتولید و فروش متمرکز شوید

 

 ما با بیش از 15 سال سابقه در زمینه خدمات حسابداری، بیمه و مالیات درخدمت شما هستیم و از انتخاب نرم افزار حسابداری تا تعریف فرآیندهای اداری واز لیست بیمه تا نوشتن دفاتر قانونی به شما کمک می کنیم تا شما دغدغه ای غیر از فروش محصولتان نداشته باشید.ما در موارد زیر به شما خدمات ارائه می کنیم

مشاوره در خصوص خرید وراه اندازی نرم افزار های حسابداری

کدینگ حساب ها در نرم افزارهای حسابداری برحسب نیاز سازمان شما

آموزش حسابداری به صورت تئوری وعملی برای پرسنل مالی شما

انجام امور حسابداری به صورت تمام وقت ،پاره وقت یا پروژه ای

تامین نیروی انسانی مورد نیاز درصورت درخواست شما

انجام امور اصلاح حساب های مالی، بستن حساب ها، تهیه تراز های آزمایشی، تهیه صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و گردش وجه نقد) و  تحریر دفاتر قانونی

تنظیم و ثبت اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده 

تنظیم و ارسال صورت معاملات خرید وفروش فصل

تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه

حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی

پیگیری اعتراض مالیاتی در مراحل مختلف توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیئت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی

تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی 

خدمات حسابرسی 

حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش جهت ارائه به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی کشور

حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار

حسابرسی مالیاتی و صدور گزارش جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور

حسابرسی داخلی

مشاوره در خصوص نحوه تنظیم دفاتر مالیاتی جهت جلوگیری از رد دفاتر
خدمات مشاوره مالیاتی

مشاوره در خصوص تهیه اسناد ومدارک مالی جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس

مشاوره در خصوص قوانین مالیاتی شامل مسائل مطرح از جمله الزامات وجرائم مرتبط با موارد زیر:

مالیات بر درآمد

اشخاص حقیقی وحقوقی

مالیات تکلیفی

مالیات بر درآمد اجاره

مالیات بر حقوق

مالیات بر ارزش افزوده

صورت معاملات خرید وفروش فصلی