-> مشاورین آلفا - ثبت شرکت و تغییرات مشاورین آلفا - ثبت شرکت و تغییرات

مزایای ثبت در مناطق آزاد
منطقه آزاد محدوده بندری و غیر بندری است که طبق ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند از تاریخ شروع بهره برداری که در مجوز فعالیت آنها ذکر شده به مدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی ها معاف می باشند. مناطق آزاد علاوه بر معافیت مالیاتی شامل مزایای همچون معافیت از سود و عوارض گمرکی و مقررات ساده تر در امور استخدام و بیمه ، امور ارزی ، فرآیند های واردات و صادرات ، ورود اتباع خارجی و سرمایه گذاری های خارجی می باشند.
مناطق آزاد ایران :
ایران هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی دارد که شامل:
1. منطقه آزاد کیش
2. منطقه آزاد قشم
3. منطقه آزاد چابهار
4. منطقه آزاد اروند
5. منطقه آزاد بندر انزلی
6. منطقه آزاد ماکو
7. منطقه آزاد ارس
مشوق های سرمایه گذاری حوزه بازرگانی و ثبت شرکت ها
1. ثبت شرکت
انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور قانون تجارت و سایر قوانین ایران بدون وجود بوروکراسی اداری منطقه قابل ثبت می باشند. ویژگی ثبت شرکت منطقه نسبت سایر مناطق شرح ذیل است:
o الف) سهولت تعیین نام و موضوع: تعیین نام اشخاص حقوقی ظرف مدت چند دقیقه انجام می گیرد.ضمنا در خصوص انتخاب موضوع با توجه قوانین مناطق آزاد سختگیری بسیار کمتری نسبت سرزمین اصلی صورت می گیرد.
o ب) متقاضیان می توانند با راهنمایی و مشاوره کارشناسان ما ، شرکت خود را ظرف یک الی دو روز به ثبت برسانند که این مدت زمان به نحو قابل ملاحظه ای از سرزمین اصلی کمتر می باشد.
o ج) ثبت شرکت با سهامداران صدرصد خارجی: به استناد ماده 2 و5 مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی هیچ محدودیتی برای ثبت اشخاص حقوقی از حیث تابعیت وجود ندارد.
o د) وجود دفاتر مجازی جهت استفاده سرمایه گذاران: اشخاص حقوقی که فاقد اقامتگاه قانونی می باشند می توانند برای ثبت به مدت 3 ماه از صندوق پستی یا 6 ماه از دفاتر مجازی استفاده نمایند.

2. ثبت سفارش
راستای توسعه تجارت الکترونیک و جهت جذب بازرگانان و سرمایه گذاران با همکاری وزارت بازرگانی و مرکز توسعه صادرات ایران از تاریخ 27/3/89 سیستم ثبت سفارش کالا را راه اندازی شده که این سیستم به علت سهولت ثبت سفارش برای بازرگانان و سرمایه گذاران مورد استقبال بسیاری از بازرگانان قرار گرفته است.
3. امور گمرکی
تخفیف ویژه تعرفه گمرکی
- با توجه مصوبه هیات وزیران مبنی بر 15% تخفیف تعرفه گمرکی به منظور تشویق و رونق صادرات مجدد، کالاهایی که به عنوان صادرات مجدد وارد منطقه شده و سپس به داخل کشور صادر می گردد با پروانه های ورود (اظهارنامه) مشخص و تعیین ارزش کالا، 15% از کل مبلغ تعرفه گمرکی ورود به سرزمین اصلی از صاحب کالا اخذ و سپس با ارائه مدرک مثبته دال بر ورود کالای مربوطه به داخل کشور (پروانه گمرکی) 7% الی 5/11% از مبلغ اخذ شده به صاحب کالا عودت داده می شود.
- هم چنین کلیه مواد اولیه وارداتی و ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشند.
4. امور حمل ونقل
در برخی از مناطق آزاد و در راستای جذب و تشویق ورود و صدور کالا به بازرگانانی که کالاهای خودرا از طریق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران وارد منطقه آزاد می کنند 30% تخفیف هزینه حمل کالا داده می شود.