-> مشاورین آلفا - انواع شرکتها و نحوه ثبت آنها مشاورین آلفا - انواع شرکتها و نحوه ثبت آنها

شرکت از اجتماع دو یا چند شریک یا سهامدار برای رسیدن به یک هدف مشترک (موضوع شرکت) تشکیل می شود. شرکا یا سهامداران هر شرکت می توانند شخصیت های حقیقی و حقوقی باشند. هر شرکت دارای اساسنامه ای می باشد که توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی(شرکا یا سهام داران ) تصویب شده و در آن موضوع شرکت و روابط بین شرکا تعریف شده است.در قانون تجارت ۷ نوع شرکت تعریف گردیده که هریک اساسنامه و مشخصات خاص خود را در قانون تجارت دارند. اصولا در اساسنامه شرکتها مواردی نظیر نام شرکت ، موضوع شرکت (هدف) ، مدت زمان شرکت ، مرکز اصلی (دفتر مرکزی) و شعب شرکت ، میزان سرمایه شرکت به تفکیک نقد و غیر نقد، تعداد سهام شرکت و نوع آنها (بی نام، با نام ، ممتاز ، وثیقه و ...) و نحوه انتقال سهام ذکر شده که این ها جزء مهمترین مواد اساسنامه می باشد و تعدادی ماده دیگر که سهام داران و شرکاء می توانند در اساسنامه بگنجانند.
انواع شرکت های قابل ثبت در اداره ثبت شرکتها طبق قانون شامل شرکت های سهامی نظیر شرکت سهامی خاص و عام، شرکت های مختلط نظیر شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی ، شرکت های تعاونی ، تضامنی و با مسئولیت محدود و نسبی و موسسه غیرتجاری می باشند که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.

شرکت سهامی خاص:
شرکت سهامی خاص شرکتی است که از حداقل ۳ سهامدار(موسس) به صورت حقیقی یا حقوقی تشکیل میشود.در این نوع شرکت اعضای هیئت مدیره لزوما باید از سهامداران باشند و این نوع شرکت دارای بار تعهدی و مسئولیتی بالاتری نسبت به شرکت مسئولیت محدود می باشد. به همین دلیل کارفرمایان و سازمانهای دولتی برای واگذاری پروژه ها برای شرکتهای سهامی خاص که در مناقصه ها و مزایده ها شرکت می کنند اعتبار بیشتری قائل می شوند. همچنین معمولا بانک های دولتی و خصوصی برای پرداخت وام و تسهیلات بانکی شرکتهای سهامی خاص را به نسبت سایر شرکتها در اولویت قرارد می دهند. برای ثبت شرکت های سهامی خاص نیاز به بازکردن حساب به نام شرکت در شرف تاسیس و واریز ۳۵ % از سرمایه اولیه در هنگام تاسیس می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت بامسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که با حداقل 2 یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هر یک از شرکاء فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت میباشد . در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت به سهام و یا قطعات سهام تقسیم نمی شود. در نام شرکت میبایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود و در نام شرکت نباید نام هیچ یک از شرکا باشد، در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شده باشد،  در برابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
ثبت شرکت تعاونی:
شرکت های تعاونی که از حداقل 7 نفر سهام دار تشکیل می شود و بسته به نوع فعالیت شامل دو دسته می باشند: 1- شرکت تعاونی تولید که در زمینه کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری فعالیت دارند. 2- شرکت تعاونی توزیع یا مصرف که فعالیت اصلی آن تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های اعضاء می باشد. البته می توان موضوع فعالیت شرکت را با ارائه طرح پیشنهادی تغییر داد. هم چنین شرکت های تعاونی را از نظر عضویت می توان به دو صورت ثبت نمود: 1- ثبت شرکت تعاونی عام که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد و برای تامین سرمایه، باید سهام آن را به عموم عرضه کنند. 2- ثبت شرکت تعاونی خاص که عضویت در آن برای افراد و گروه های خاصی آزاد می باشد مانند کارگران، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران. هم چنین برای ثبت شرکت تعاونی ابتدا باید هیئت مؤسس پس از تشکیل جلسه موسسین صورتجلسه مربوطه را به اداره تعاون ارجاع و مجوز لازم جهت ثبت شرکت تعاونی را اخذ نماید.
موسسات غیرتجاری:
موسسه غیرتجاری موسسه ای است که درآن امورتجاری مانند خرید، فروش، صادرات و واردات صورت نمی گیرد و صرفا جهت انجام امور خدماتی از آن تشکیل شده است. مانند موسسات حقوقی ، خدماتی ، فرهنگی و هنری. ثبت این گونه از موسسات در اداره ثبت شرکتها برطبق قانون تجارت و با سرمایه بیش از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال صورت می گیرد و برای ثبت آن به جز موارد استثنا نیاز به اخذ مجوز نمی باشد.
شرکتهای تضامنی :
شرکت تضامنی شرکتی است که دارای بار تعهدی ومسئولیتی بسیار بالایی می باشد. به این معنا که میزان تعهدات هر شرکت به اندازه تمام سرمایه شرکت می باشد. مطابق مقررات بانک مرکزی برای اموری مانند تاسیس صرافی از این نوع شرکت استفاده می شود. در عنوان شرکت تضامنی معمولا از نام سرمایه گذار اصلی با افزودن کلمه برادران و یا شرکا استفاده می شود و مسئولیتی اصلی شرکت تضامنی برعهده شرکا یا سهامدارنی می باشد که نام آنها در عنوان شرکت ذکر شده است. هم چنین در این نوع شرکت تک تک شرکا با هر میزان مشارکت نسبت به کل سرمایه شرکت متعهد می باشند.