-> مشاورین آلفا - ثبت شرکت با مسئولیت محدود مشاورین آلفا - ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که با حداقل 2 یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هر یک از شرکاء فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت میباشد . در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت به سهام و یا قطعات سهام تقسیم نمی شود. در نام شرکت میبایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود و در نام شرکت نباید نام هیچ یک از شرکا باشد، در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شده باشد،  در برابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت (مانند شرکت تضامنی). در شرکت با مسئولیت محدود میزان سرمایه یا سهم الشرکه اعضا صرفا با اقدام مدیر عامل میتواند تمکین سرمایه یا سهم الشرکه باشد . حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال میباشد .