-> مشاورین آلفا - جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مشاورین آلفا - جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

جوازتاسیس در حقیقت موافقت اصولی (اولیه) و یا مجوزی است که مطابق آن به متقاضی انجام امور تولید ، مونتاژ ، طراحی آسانسور ، فنی مهندسی و ... اجازه داده میشود تا نسبت به انجام فعالیت مذکور در محدوده ای که شرکت در نظر گرفته است فعالیت نماید. این موافقت به معنی عدم اخذ مجوزهای دیگر مرتبط با موضوع فعالیت نمیباشد . مثلا در مورد کالاهای دارویی ، غذایی و آرایشی بهداشتی و ... نیاز به اخذ مجوز بهداشت پیش از شروع تولید میباشد .هم چنین پیش از شروع تولید اخذ پروانه بهره برداری الزامی میباشد. در مورد جواز فنی مهندسی نیز باید پس از اخذ جواز فنی مهندسی نسبت به اخذ پروانه مهندسی اقدام نمود .

پرسشهای متداول:

برای دریافت جواز تاسیس چه مدارکی مورد نیازاست؟

تکمیل فرمهای مربوطه

ارسال از طریق سایت بهین یاب

پیگیری از کارشناس

حضور در سازمان

تایید توسط کارشناس

برای دریافت جواز فنی مهندسی نیز وضع به همین منوال است با این تفاوت که پس از تکمیل فرمها نیاز به بازدید کارشناس از واحد فنی مهندسی میباشد .

 

تفاوت جواز تاسیس و پروانه بهره برداری چیست؟

جواز تاسیس سندی است که بیانگر پیش بینی ظرفیت و نوع تولید برای یک محصول است و پیش از تاسیس یک واحد صنعتی صادر می شود، در حالی که پروانه بهره برداری سندی است که نشاندهنده نوع و ظرفیت تولید ایجاد شده برای یک محصول در مکانی مشخص است و پس از تاسیس واحد صنعتی و پیش از شروع تولید صادر می شود.

مراحل دريافت جواز تأسيس چگونه است؟            

ایجاد حساب کاربری در سایت وزارت صنایع و اخذ کلمه کاربری و رمز عبور

 • ثبت درخواست
 • تعيين اولويت موضوع
 • صدور جواز

منظور از موضوعات اولويت دار چيست؟           

   موضوعات سرمایه گذاری با توجه به معیارهای اولویت بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دو دسته دارای اولویت (الف) و بدون اولویت (ب) تقسیم می شوند. موضوعات گروه الف از اولویتهای ویژه سرمایه گذاری بوده و مشمول دریافت تسهیلات می گردند و در مورد موضوعات گروه ب با شرط پیشرفت بالای 60% تسهیلات اعطا می گردد(البته پس از اختصاص تسهیلات به گروه الف)

آيا تأييد اولويت يك موضوع سرمايه گذاري به مفهوم صدور جواز تأسيس متناظر با اولويت تعيين شده موضوع مي باشد؟

 خیر، ممکن است موضوعی در حالت کلی از اولویت 'ب' برخوردار باشد ولی برای سرمایه گذاری جهت اجرای موضوع خاصی از زیر مجموعه آن موضوع جواز نوع 'الف' صادر گردد و برعکس.

               

نحوه آگاهي از نوع اولويت (الف يا ب) مربوط به موضوع چگونه است؟         

   در بخش فرصتهای سرمایه گذاری، گزینه دارای اولویت(الف) یا بدون اولویت(ب) را انتخاب کرده و گزینه نمایش را کلیک می کنید. کلیه موضوعات دارای اولویت الف یا ب مشاهده می شود. چنانچه اولویت موضوع در حوزه مشخصی را می خواهید می توانید در بخش طبقه موضوع، پس از کلیک روی رشته فعالیت مورد نظر گزینه نمایش را کلیک و فهرست موضوعات اولویت دار در آن حوزه را مشاهده فرمایید

معيارهاي اولويت بندي موضوعات سرمايه گذاري كدامند؟

    اهداف اصلي سرمايه گذاري، توليد محصول و يا اشتغال است. با توجه به اينكه در تعيين فرصت هاي سرمايه گذاري، مكان نيز بايد تعيين شود؛ معيارهاي سرمايه گذاري را مي توان در بر اساس ويژگي هاي محصول و مكان استقرار بيان نمود، برخي از معيارهاي انتخاب محصول عبارتند از:

 

 • امكان صادرات
 • كيفيت محصول
 • كيفيت فرايند (مصرف انرژي ،آب، ضايعات)
 • وابستگي به خارج (مواداوليه،فناوری)
 • پيشرانبودن
 • نسبت سرمايه گذاري به اشتغال
 • فناوري بالا
 • ارزش افزوده بالا
 • تكميل حلقه مفقوده (مواد يا تجهيزات توليد)
 • جبران تحريم
 • ضروري بودن
 • تكميل طرح هاي نيمه تمام

 

برخي از معيارهاي انتخاب مكان استقرار عبارتند از:

 • ميزان بيكاري
 • دسترسي به منابع و زير ساختها (انرژي،آب، ريل، جاده، بندر، مواد اوليه)
 • نزديكي به بازارهاي مصرف

پس از تكميل فرم ثبت نام جواز مراحل بعدي چيست؟          

     در مورد موضوعاتی که در بخش گام پنجم در صدور جواز ثبت شده اند (موضوعات تعیین اولویت شده ) متقاضی باید به اداره صنایع استان مربوط که درسیستم ثبت کرده است مراجعه و جواز واحد خود را دریافت نماید. همچنین موضوعاتی که در بخش گام چهارم ثبت شده اند و برای آنها اولویتی مشخص نگردیده است، بر اساس اولويت هاي سرمايه گذاري و موضوعات اولويت دار، بررسي شده و اولويت آنها پس از تطبیق با برنامه راهبردی (حدود یکماه) تعيين مي گردد.

              

اخذ زمین از سازمان شهرکهای صنعتی به چه صورت است؟

پس از اخذ جواز تاسیس متقاضی می تواند نسبت به اخذ زمین با متراژ ذکر شده در جواز تاسیس اقدام نماید که 30% ارزش زمین بصورت نقدی و 70% بصورت اقساط طی 30 ماه پرداخت می گردد.(10 قسط هر سه ماه یکبار)