-> مشاورین آلفا - راهنمای انتخاب نام شرکت مشاورین آلفا - راهنمای انتخاب نام شرکت

در انتخاب نام شرکت باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید ، در صورت تمایل می توانید در این مورد از مشاوره کارشناسان ما برخوردار شوید:

 

 نام شرکت باید فارسی و دارای ۳ بخش یا سیلاب بوده و اسم خاص باشد وتکراری نباشد

استفاده از سه سیلاب در نام شرکت الزامی نبوده و در صورتی که نام پیشنهادی قبلا به ثبت نرسیده باشد می توان از آن استفاده نمود 

استفاده از اسم خاص به این معنی است که از کلماتی مانند مهندسی، خدماتی و مانند آن نمی توان استفاده کرد

اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا یا لغتنامه های معتبر باشد 

استفاده از نام محل در اسم شرکت در صورتی مورد تائید قرار میگیرد که شرکت در همان حوزه ثبتی به ثبت برسد

استفاده از اعداد به صورت ریاضی مجاز نیست ولی به صورت حروفی می توان از اعداد در نام شرکت استفاده کرد

استفاده از حروف اول چند کلمه به صورت مخفف مجاز نیست

 کلماتی که اختصاص به تشکیلات دولتی دارند را نمی توان در نام شرکت به کار برد مانند  مانند ایران،ناجا ، سپاه